Jesus vill utgjuta Andens eld över landet!

Vi tror det kommer en ny tid och en ny våg av väckelse – men den kommer bara som ett svar på bön!

  • Vi ber om eldsväckelse, församlingens upprättelse och reformation av landet
  • Gud vill att alla människor ska bli frälsta – låt oss be om brinnande vittnen och levande församlingar!
  • Sverige är i vågskålen och Herren har sak med landet. Vi har vänt oss bort ifrån Gud och behöver omvända oss. Det gäller allt ifrån sådant som Guds Ords ställning och de 100 aborter som begås per dag till hur Sverige ställer sig till Israel och det judiska folket.
  • Föregående konferenser har vi bett om regimskifte och mycket har hänt! Nu fortsätter vi be om ett förändrat Sverige.

Tilltal från Jesaja 35

”Öknen och ödemarken ska glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja… De ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät. En banad väg ska gå där, en vandringsled, och den ska kallas ”den heliga vägen” (vv. 1, 2, 8).

 

Låt oss ropa om det!