Jesus vill utgjuta Andens eld över Sverige!

Vi tror på en ny tid och en ny våg av väckelse i Sverige– men den kommer bara om det finns ett folk som hungrar efter Gud och ropar till honom i bön!

  • Därför vill vi komma tillsammans som Guds folk och be om en eldsväckelse över nationen, församlingens upprättelse och reformation av landet på alla områden.
  • Vi vill se den unga generationen resas upp i tjänst och överlåtelse till Jesus Kristus
  • Vi vill se migranter och svenskar komma samman som ett folk inför Herren och ställa sig i gapet för nationen i enlighet med Hes 22:30 ”Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det”.
  • Islam breder ut sig i hela Europa och Sverige kan vara det land med högst muslimsk befolkning i Europa 2050, upp till 30% av befolkningen. Därför ber vi om en genomgripande väckelse bland muslimer i vårt land.
  • Sverige räknas som ett av världens mest sekulariserade länder. Vi ber att vi ska få komma tillbaka till våra kristna rötter och att många ska få en personlig relation till Jesus Kristus.
  • Sverige är i vågskålen och Herren har sak med landet. Vi har vänt oss bort ifrån Gud och behöver omvända oss. Det gäller allt ifrån sådant som Guds Ords ställning och de 100 aborter som begås per dag till hur Sverige ställer sig till Israel och det judiska folket. Situationen är allvarlig och nu är tiden att komma samman innan det är för sent!

Tilltal från Jesaja 35

”Öknen och ödemarken ska glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja… De ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät. En banad väg ska gå där, en vandringsled, och den ska kallas ”den heliga vägen” (vv. 1, 2, 8).

Låt oss ropa om det!