Böneledare från Sverige och Tanzania

Medverkande (fler kommer):

Du – varje bedjare är lika viktig!

SVEN NILSSON

SVEN NILSSON

KRISTET CENTER, ÖREBRO

MAGNUS OCH TERESE AXELSSON

MAGNUS OCH TERESE AXELSSON

MED BAND

ULF CHRISTIANSSON

ULF CHRISTIANSSON

CLAES-GÖRAN BERGSTRAND

CLAES-GÖRAN BERGSTRAND

PATRIK SANDBERG

PATRIK SANDBERG

SVERIGEBÖNEN

MARCUS & HANNA BLOOM

MARCUS & HANNA BLOOM

GNTAP

ANDERS GERDMAR

ANDERS GERDMAR

STH (VÄRD FÖR KONFERENSEN)

AMANDA GÖRANSSON

AMANDA GÖRANSSON

INGRID THORDSSON

INGRID THORDSSON