Dataskyddspolicy

Skandinavisk teologisk högskola AB (STH) värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Vi skyddar dina data på bästa möjliga sätt. Nedan beskrivs hur vi samlar in data och i vilket syfte detta görs och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller vill att något ska ändras.

Skandinavisk teologisk högskola AB (556973-5078)

Postadress: Kristallen

754 51 Uppsala

Telefon: 018-777 1520

E-mail: kansli@teol.se

Personuppgifter vi samlar in

Vi får i första hand in personuppgifter från dig personligen. Exempel på uppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter (adress, e-postadress) och i vissa fall kontouppgifter. När du ansöker till oss som student samlar vi även in personnummer, skolbetyg och i vissa fall rekommendationer. Ibland kan vi även komplettera dina uppgifter med hjälp av internet.

Här kan du se i vilka situationer vi samlar in dina personuppgifter:

• Du fyller i dina personuppgifter och skickar in andra dokument när du ansöker till oss som student

  • Du fyller i dina personuppgifter när du anmäler dig till ett event eller kontaktar oss via vår hemsida, sociala medier, via telefon, post eller via e-post.
    • Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.
    • Du skänker en gåva.
  • Du besöker våra digitala kanaler, exempelvis www.teol.se och sociala medier. Det gäller trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt spår-barhetsidentifikation, exempelvis cookies, IP-adress, typ av enhet, operativsystem, region, språkinställning och webbläsare som används. Dessutom samlar vi in tid och längd för besöket samt interaktionen som gjordes.

Vilken typ av personuppgifter vi samlar in kan också se olika ut beroende på vilken kontakt du har med oss. Det kan t ex vara:

  • Person- och kontaktuppgifter – namn, födelsedatum, personnummer, mobiltelefonnummer, e-postadresser, postadress samt faktura- och leveransadress.
    • Betalningsuppgifter – kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation och bankkontonummer.

Varför vi behandlar dina personuppgifter

All behandling av dina personuppgifter syftar till sådan verksamhet som är i linje med vårt verksamhetsmål och stadgar. Dina personuppgifter kan vi behöva använda för att kontakta dig med viktig information vad gäller studier, evenemang samt för att ge information om vår verksamhet generellt.

Vi behandlar i huvudsak dina personuppgifter för att kunna:
• Fullgöra vårt uppdrag som utbildningsinstitution
• Möjliggöra god service, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt, exempelvis nyhetsbrev.
• Lagra och analysera uppgifter exempelvis inhämta kursutvärderingar eller hur givandet ser ut i syfte att bättre kunna anpassa vår kommunikation.
• Kunna administrera antagning och gåvor som kommer in.
• Genom analys av beteenden på våra webbplatser och sociala media för att kunna utveckla, leverera och förbättra vår information och marknadsföring.

Utöver de ändamål som anges ovan så kan det finnas ytterligare ändamål som anges vid tidpunkten när dina uppgifter samlas in. Vi samlar också in personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, exempelvis vid antagning av studenter, hantering av autogiro och av bokförings- och skattemässiga skäl.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

För att behandla dina personuppgifter på det sätt och för de ändamål som anges ovan, kan vi behöva dela dina personuppgifter med av oss utvald tredje part. Det kan ske exempelvis genom att tredje part utför marknadsföring på uppdrag av oss. Om så sker, vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och med en adekvat skyddsnivå. Du har rätt att motsätta dig att vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part. Ett sådant förfarande kräver ditt uttryckliga tillstånd.

Cookies och andra verktyg

STH använder cookies och liknande tekniker för att kunna ge dig en så bra användar-upplevelse som möjligt när du besöker några av våra digitala plattformar
Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller data från webbplatser som du besökt. Syftet är att ge besökare tillgång till olika funktioner och underlätta surfandet.

Det finns två typer av cookies:

• En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden besökaren är inne på en webbsida. Den försvinner när man stänger webbläsaren.
• En varaktig cookie finns kvar på besökarens dator tills den tas bort.

Delafunktionen

Denna funktion gör det möjligt för besökare att rekommendera artiklar i sociala media som Facebook och Twitter. Cookies samlar information om hur besökare (inte på individnivå) använder funktionen för att kunna förbättra webbplatsen.

Analysfunktion

Webbanalysverktyget Google Analytics används på denna webbplats och cookies registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör t ex antal sidvisningar, varifrån besökare kommer och antal besök i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse.

Re-marketing

Vi använder re-marketing på webbplatsen. Detta gör att vi kan få en uppskattning av våra besökares ålder och kön. I samband med kampanjer kan vi använda re-marketing för riktade annonser i Google Display Network. I detta syfte används data från en tredjeparts-cookie. Du kan förändra dina inställningar för annonser eller göra opt-out för att undgå beteendestyrd annonsering från Google genom nedanstående länkar:

https://www.google.com/settings/ads
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Re-targeting

För att bygga relationer med personer som redan på olika visat sitt intresse för STH så kan vi komma att kommunicera med dessa personer i olika kanaler. På det sättet kan vi öka relevansen av vår kommunikation. Det innebär att utifrån din relation till oss och den kontakt du haft med oss – exempelvis via e-post, sociala medier, riktade annonser via Facebook och AdRolls annonsnätverk och teol.se – kan vi kommunicera vidare med dig i de olika kommunikations-kanaler vi arbetar med.

På vilken laglig grund samlar vi in dina personuppgifter?

Den lagliga grunden för Skandinavisk teologisk högskolas behandling av dina personuppgifter beror på vilken relation du har med oss.

Avtal och rättslig förpliktelse
Om du exempelvis är student vid STH är det ansökan som är den lagliga grunden för att vi ska behandla vissa basuppgifter om dig. Detsamma gäller om du är månadsgivare via autogiro. Det kan också handla om att annan svensk lagstiftning, exempelvis bokföringslagen och sekretesslagen, kräver att vi behandlar personuppgifter.

Berättigat intresse
I vissa fall har Skandinavisk teologisk högskola ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att:

– marknadsföra oss som organisation för personer som inte varit i kontakt med oss tidigare,
– genomföra segmentering av personer som redan är givare
– förbättra och övervaka hur våra webbplatser fungerar,
– administrera dina gåvor,
– genomföra studentenkäter, marknadsundersökningar och analyser samt
– kommunicera förändringar i villkor och policydokument.

Dina rättigheter

Du har möjlighet att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter:

Rätt att få tillgång till dina uppgifter
Du har rätt att en gång per år erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade hos Skandinavisk teologisk högskola, genom att skriftligt begära ett registerutdrag från oss. Detta är kostnadsfritt.

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.

Rätt att bli borttagen
Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om du skulle vilja. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer exempelvis från bokföringslagen – och vi blockerar då dina personuppgifter så att de endast används för att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

När du ansöker som student till Skandinavisk teologisk högskola registreras dina data i vår studentdatabas. När antagningsprocessen är färdig eller om ansökan inte fullgjorts inom 1 år, raderas de data vi har i pappersform. I de fall då ansökan inte slutförts raderas även dina uppgifter från databasen.

Givare till Skandinavisk teologisk högskola som varit inaktiv i tre år gallras bort från databasen. Detsamma gäller när dina personuppgifter inte längre är relevanta för de ändamål som anges i vår dataskyddspolicy eller inte längre krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi lagrar alltså inte dina personuppgifter längre än nödvändigt.