Program

Torsdag 15 augusti

16.00–17.30 Rådslag inför konferensen för pastorer och medverkande.

19.00 Inledningsmöte.
Magnus Axelsson med band tillsammans med Ulf Christiansson.
Tema: Vi kommer inför Herren med lovsång och tillbedjan!

Fredag 16 augusti

5.00 Bön

10.00 Bönemöte.

14.30 Bönemöte.

19.00 Kvällsmöte. Sven Nilsson m fl

Lördag 17 augusti

5.00 Bön

10.00 Bönemöte.

14.30 Bönemöte: Guds eld över Sverige! Vi ber om Guds eld över hela landet.

19.00 Kvällsmöte: Sverige som missionerande nation – igen! Stort bönemöte med företrädare för olika missionsorganisationer

Söndag 18 augusti

5.00 Bön

10.00 Avslutningsmöte: Herre, res upp din församling i kraft i Sverige! Om nya levande församlingar, om troende och tjänstegåvor i full funktion.