Missionärer i retur till Sverige!

Nationell bönekonferens med medverkande från Brasilien och Tanzania  

Den 26 – 29 maj hålls Nationell bönekonferens 2022 på Ralingsåsgården, med hjälp av stora böneteam från Tanzania och lovsångsteam från Brasilien. Dessutom medverkar bland andra Anders Gerdmar, Sven Nilsson, Magnus Axelsson och Marco Strömberg. Årets tema är ”Bana väg”.

Efter två års pandemiuppehåll kan en nationell bönekonferensen återigen hållas i Ralingsås utanför Aneby i Småland, den 26 – 29 maj. Det är den tredje konferensen i ordningen och liksom tidigare år deltar ett böneteam på 15 personer från Tanzania, under ledning av Jackson Sangiza och ärkebiskop David Batenzi. Men i år deltar dessutom ett team på 30 brasilianer, varav flera är missionärer i Europa, med lovsångsledaren Asaph Borba och den apostoliske ledaren Jan Gottfridsson.

– När jag fick tilltalet inför årets konferens upplevde jag att vi behöver hjälp utifrån, säger Anders Gerdmar, initiativtagare till rörelsen Nationell bön, som även har morgonbön på Zoom varje vardagsmorgon. Han beskriver hur han såg liksom en Sverigekarta där två hjälpstyrkor kom från varsitt håll. Från det ena hållet kom bedjarna från Tanzania och från det andra en ny lovsång och tillbedjan från Brasilien. Gerdmar kallar detta för mission i retur. Sverige var en gång i tiden det land som sände ut flest missionärer per capita, berättar han.

– Tanzania och Brasilien är våra gamla missionsfält. Svensk mission födde den brasilianska pingstväckelsen, det är ett faktum, och nu kommer dessa gåvor tillbaka. Förutom den starka lovsången och bönen, kommer den brasilianska kyrkan med en varm och levande församlingsgemenskap. Anders Gerdmar konstaterar att Sverige både är världens mest sekulariserade land och det mest individualistiska landet. Församlingsgemenskapen har också fått sig en törn under pandemin, menar han. Inför årets bönekonferens har han också fått temat ”Bana väg”.

– Jag upplever att årets konferens är särskilt viktig. Vi vill se en stark mobilisering i bön för valet, och bana väg för evangeliet i Sverige. Och vi är jätteglada att kunna vara på Ralingsåsgården, som är en välsignad plats där den helige Ande kan verka, säger Anders Gerdmar. Flera svenska böneledare deltar också, däribland Magnus Axelsson, en av ledarna för Nationell bön, Sven Nilsson från Kristet Center Örebro och Marco Strömberg från Focus Bussiness School. Man kommer att be för Nationell böns tre grundpelare, en eldsväckelse över Sverige, ett andligt och politiskt regimskifte samt församlingens återupprättelse.

– Sverige behöver en förändring och den enda vägen är att Guds folk ber. Jag tror att vi ska få se det Gud lovar i sitt ord och det finns profetiska löften om en eldsväckelse över Sverige.