Vi söker personer som kan hjälpa till som volontärer på bönekonferensen 26-29 Maj på Ralingsåsgården. Det behövs hjälp som bl.a. mötesvärdar. Det går hjälpa till mycket eller lite. Det är upp till varje volontär. Skriv till info@nationellbon.se om du kan hjälpa till som volontär.