Ett stort brasilianskt team kommer till årets nationella bönekonferens i Ralingsås. Lovsången leds av Asaph Borba, vars sånger sjungs över hela Brasilien. Dessutom medverkar Jan Gottfridsson, som kom från Sverige till Brasilien som missionärsbarn och nu avskiljts som apostel där för ett församlingsnätverk.

Lovsångsledaren Asaph Borba är ett av de stora namnen på den brasilianska lovsångsscenen. Han har skrivit 800 sånger, gett ut 50 egna album och producerat ytterligare 70 album åt andra lovsångare i sin studio. Asaph Borba har undervisat om lovsång i mer än 30 år över hela Brasilien och i drygt 50 andra länder, framför allt i Sydamerika och USA. Nu kommer han till Sverige.

Den 26 – 29 maj är Borba inbjuden till Nationell bönekonferens på Ralingsåsgården, tillsammans med ett stort lovsångsteam på 50 personer. Konferensen har i år temat ”Bana väg”. – Borba har en stark tjänst som banar väg för Herren, säger Anders Gerdmar, som har varit på plats i Brasilien och tagit initiativ till att bjuda in gruppen. – Jag slogs av den kraftfulla och smorda lovsången. De kommer hit som en lovsångsarmé.

För Asaph Borba är lovsång och tillbedjan en livsstil, inte bara en musikstil. Hans budskap handlar om att Gud är intresserad av sann tillbedjan utifrån våra hjärtan. Gerdmar hoppas att besöket ska bidra till en förnyelse av lovsången och tillbedjan i Sverige. – Det ska bli väldigt spännande med Asaph som ledare på Ralingsåsgården, säger han.

Jan Gottfridsson – apostel för en levande församling

De brasilianare som kommer till Ralingsås representerar ett församlingsnätverk som är en frukt av svensk mission under den tidiga pingstväckelsen och som finns över hela Brasilien. Jan Gottfridsson är en av dem. Han kom till Brasilien som 13-åring tillsammans med sina föräldrar, som var svenska missionärer. Nu är han avskiljd som apostel för nätverket, reser mycket och hjälper församlingsplanteringar att växa och utvecklas på rätt sätt.

– Jan har en stark undervisning om en levande församling och om livet i den helige Ande. Jag tror att även han har ett bidrag till svensk kristenhet, säger Anders Gerdmar. Han berättar att medlemmarna i församlingsnätverket under lång tid har bett för Sverige, mycket på grund av Sverige-kopplingen. – Det finns mycket av Andens frukt i det här nätverket. De har redan bönen i sina hjärtan och genom konferensen kan de nu bidra på ett helt annat sätt. Även Jan Gottfridssons son, Mikael Gottfridsson, deltar i konferensen. Han och hans familj har kommit som missionärer från Brasilien till Sverige.